• struktura własności i majątek PCPP-P w Ełku

Budżet PCPP-P w Ełku
Plan finansowy dochodów i wydatków PCPP-P w Ełku przeznaczony jest na:

  • wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • składki ZUS i Fundusz Pracy finansowane przez pracodawcę
  • bieżące opłaty za media
  • zakup wyposażenia pomieszczeń
  • dokształcanie nauczycieli
  • zakup środków czystości, materiałów konserwatorskich do bieżących napraw
  • zakup materiałów kancelaryjnych, druków szkolnych
  • zakup pomocy naukowych, książek do biblioteki pedagogicznej.
  • Struktura własności i majątek PCPP-P w Ełku

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku funkcjonuje ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Powiatu Ełckiego. „Centrum” prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Powiatu Ełckiego. PCPP-P w Ełku dysponuje nieruchomością zabudowaną przekazaną w przejęcie w trwały zarząd, położoną w obrębie 1 miasta Ełk przy
ul. Kajki 8, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków działkami nr 131/9 i nr 131/12 o łącznej powierzchni 0,1522 ha, o kubaturze 7 400 m 3 i powierzchni użytkowej 815,71 m 2.

 

  • kadra pedagogiczna oraz pracownicy administracji i obsługi
Informacja wytworzona przez: Dyrektor Poradni: Bogumiłe Gos
Informacja wprowadzona przez: Bartosza Banach
Data ostatniej aktualizacji: 17-12-2020
Ilość wyświetleń:
Lp.Rodzaj zmianyData aktualizacjiWprowadzono przezAkcja
1.Utworzenie strony17-12-2020Bartosz BanachZobacz wersję